Dask Sigortası

Deprem Sigortası
Deprem Sigortası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNATI, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ VE KAR AMACI GÜTMEYEN DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.

Sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir.

Neden Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

-9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

-Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

-Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

-Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

-Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

-Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz. Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.